Feb 23, 2020   6:42 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus BSPP60018 - Clinical Psychology - Theory and Practice (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP60018
Course unit title: Clinical Psychology - Theory and Practice
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Dušek K., Večeřová-Procházková A., (2010). Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada.
Hašto J., Vojtová H. (2012). Posttraumatická stresová porucha. Olomouc: Univerzita Palackého.
Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada.
Praško J., Možný P., Šlepecký M. (2007). Kognitivně behaviorálni terapie psychických poruch. Praha: Triton.
Smolík, P. (2002). Duševní a behoviorální poruchy. Praha: Maxdorf.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 88

ABCDEFX
30,7 %34,1 %26,1 %9,1 %0 %0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
PhDr. Pavla Nôtová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: