31. 10. 2020  12:21      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY1001 - Clinical Psychology - Theory and Practice (FPS - WS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
MPSY1001
Course unit title:
Clinical Psychology - Theory and Practice
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
DSM-5® Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. American Psychiatric Association. Český preklad (2015). Praha: Hogrefe – Testcentrum. ISBN 978-80-86471-52-5.
Heretik A. sr., Heretik J. jr. a kol. (2016) Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 140

A
B
C
D
E
FX
32,1 %
24,3 %
19,3 %
17,1 %
5,0 %
2,2 %
 
Name of lecturer(s):
Mgr. Peter Krajmer, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: