Feb 23, 2020   5:47 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus BSPP60003 - Methodology of Psychological Research (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP60003
Course unit title: Methodology of Psychological Research
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
seminar1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
GOODWIN, J. Research in Psychology. NY: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
RITOMSKÝ, A. Metódy psychologického výskumu: kvantitatívna analýza dát. Bratislava: MSSR, 2002.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: UK Karolinum, 2002.
RITOMSKÝ, A. Metodologické a metodické otázky kvantitatívneho výskumu. Bratislava: Iris, 2015.
RITOMSKÝ, A. Metodológia projektovania psychologického výskumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016.

 
Language of instruction: Slovak, English
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 141

ABCDEFX
67,4 %24,1 %6,4 %2,1 %0 %0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: