Apr 10, 2020   8:55 p.m.      Igor        
University information system

Course syllabus MPSY1003 - Methodology of Psychological Research (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: MPSY1003
Course unit title: Methodology of Psychological Research
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
RITOMSKÝ, A. Metodologické a metodické otázky kvantitatívneho výskumu. Bratislava: Iris, 2015.
GOODWIN, C J. Research in Psychology (3rd ed.). -: John Wiley & Sons, Inc. (427-457), 2002.
RITOMSKÝ, A. Metodológia projektovania psychologického výskumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016.
DENGLEROVÁ, D. -- URBÁNEK, T. -- ŠIRUČEK, J. Psychometrika. Praha: Portál, 2011.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 139

ABCDEFX
19,4 %30,2 %13,7 %17,3 %17,3 %2,1 %
 
Name of lecturer(s): PhDr. Veronika Boleková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: