Sep 20, 2020   10:06 a.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus MPSY8001 - Methods of work and organizational psychology (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code:
MPSY8001
Course unit title:
Methods of work and organizational psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VACULÍK, M. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, 2010.
LISÁ, E. -- RITOMSKÝ, A. -- KOLLÁRIK, T. Psychodiagnostika manažérov. Žilina: Eurokódex, 2013.
LISÁ, E. Psychologické testovanie v práci. 1st ed. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2010. 156 p. ISBN 978-80-223-2831-9.
SPILLEROVÁ, D. -- KURNICKÝ, R. -- KUBEŠ, M. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada Publishing, 2004.
KOLLÁRIK, T. a kol.: Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004.
KOLLÁRIK, T. -- SOLLÁROVÁ, E. Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004. 264 p. PEGAS. ISBN 80-551-0765-3.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 66

A
BCD
E
FX
63,6 %
28,8 %
4,5 %
3,1 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: