Feb 26, 2020   7:48 p.m.      Viktor        
University information system

Course syllabus BSPP60008 - Psychology of Creativity and Giftedness (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP60008
Course unit title: Psychology of Creativity and Giftedness
Planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa a jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris, 2007.
JURČOVÁ, M. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris, 2009.
SZOBIOVÁ, E. -- FICHNOVÁ, K. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Praha: Portál, 2007.
DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty aneb nadání má každ. Praha: NLN, 2005.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 386 p. ISBN 978-80-7380-613-2.
LAZNIBATOVÁ, J. Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole. Bratislava: Iris, 2012.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 50

ABCDEFX
8,0 %34,0 %26,0 %28,0 %2,0 %2,0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: