23. 9. 2020  5:18      Zdenka        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY6001 - Psychopathology and fundamentals of psychiatry for psychologists (FPS - WS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
MPSY6001
Course unit title:
Psychopathology and fundamentals of psychiatry for psychologists
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 3
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Časopis Psychiatrie pro praxi, ISSN - 1213-0508
DSM-5® Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. American Psychiatric Association. Český preklad (2015). Praha: Hogrefe – Testcentrum. ISBN 978-80-86471-52-5.
Heretik A. sr., Heretik J. jr. a kol. (2016) Klinická psychológia. Nové Zámky: Psychoprof.
Kolibáš, E. (2010). Príručka klinickej psychiatrie. Nové Zámky: Psychoprof.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 99

A
B
C
D
E
FX
28,3 %
33,3 %
24,2 %
10,1 %
4,1 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: