Feb 26, 2020   8:58 p.m.      Viktor        
University information system

Course syllabus BSPP80033 - Relaxation and Concentration Exercises in Education (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP80033
Course unit title: Relaxation and Concentration Exercises in Education
Planned learning activities and teaching methods:
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
MACKOVÁ, Z. Telo a pohyb ako psychologický problém. Bratislava: ICM AGENCY, 2004.
HÁJEK, K. Tělesně zakotvené prožívání. Praha: Karolinum, 2002.
HAŠTO, J. Autogénní tréning. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2013.
LEUNER, H. Katatýmne-imaginatívní psychoterapie. Praha: Portál, 2007.
ČÍŽIKOVÁ, K. Taněčne-pohybová terapie. Praha: Triton, 2005.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 0

 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: