Sep 19, 2020   8:21 p.m.      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
University information system

Course syllabus BSPP10108 - Social Psychology (FPS - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP10108
Course unit title:
Social Psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1993.
VÝROST, J. -- KOL, -. -- SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie/Sociálna psychológia. Praha: Academia, 1999.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999.
KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia. Bratislava: UK, 2004.

 
Language of instruction:
Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 668

ABC
D
E
FX
33,5 %
12,7 %
18,3 %14,7 %14,4 %
6,4 %
 
Name of lecturer(s):
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: