Jul 5, 2020   4:45 p.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Course syllabus MPSY1008 - Developmental disabilities (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code:
MPSY1008
Course unit title:
Developmental disabilities
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
DSM-5® : Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. 1st ed. Praha: Hogrefe - Testcentrum [v spolupráci s nakladatelstvím Portál], 2015. 1032 p. ISBN 978-80-86471-52-5.
HERETIK, A S. -- HERETÍK, A J. Klinická psychológia. 2nd ed. Nové Zámky: Psychoprof, 2016. 912 p. ISBN 978-80-89322-24-4 (viaz.).
KREJČÍŘOVÁ , D. -- ŘÍČAN , P. Dětská klinická psychologie. 4. vydanie. Praha: Grada Publishing, 2006.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 148

A
BCDE
FX
13,5 %25,0 %
10,8 %
17,6 %
23,6 %
9,5 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: