Jul 5, 2020   3:12 p.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Course syllabus MPSY1009 - Work and organisational psychology (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
MPSY1009
Course unit title:
Work and organisational psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
ŠTIKAR, J. -- RYMEŠ, M. -- RIEGEL, K. Psychologie ve světě práce. Časť B. Metody psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 2003.
KOLLÁRIK, T. -- LETOVANCOVÁ, E. -- VÝROST, J. Psychológia práce a organizácie. Bratislava: UK, 2011.
BERRYOVÁ, M. Psychológia v práci. Bratislava: Pegas, 2009.
RENDOŠ, D. -- HORÁKOVÁ, P. -- SLOVÁČKOVÁ, Z. Pruvodce personální psychologií. Brno: Psychologický ústav Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2014.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 135

A
B
C
D
E
FX
51,1 %28,9 %
15,6 %
3,0 %
0,7 %
0,7 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: