Aug 3, 2020   5:17 p.m.      Jerguš        
University information system

Course syllabus BSPP60006 - Psychodiagnostic Assessment of Children and Youth (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BSPP60006
Course unit title:
Psychodiagnostic Assessment of Children and Youth
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
KREJČÍŘOVÁ, D. -- SVOBODA, M. -- VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
ŘÍČAN, P. -- KREJČÍROVÁ, D. Detská klinická psychologie. Praha: Grada, 2008.
DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2008.
GREENSPAN, T. -- GREENSPAN, S. Klinické interview s dieťaťom. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2007.
VONKOMER, J. Psychologická diagnostika škole. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1990.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 151

AB
C
D
E
FX
25,2 %
19,9 %
30,5 %11,3 %
4,6 %
8,5 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: