Sep 23, 2020   9:33 p.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus BSPP60021 - Psychotherapy (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP60021
Course unit title: Psychotherapy
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Evans, K. (2011). Úvod do integrativní psychoterapie. Praha: Triton.
Kratochvíl, S. (2009). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén.
Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. 6. aktualizované vydání. Praha: Portál.
Pešek, R., Praško, J., Štípek, P. (2013). Kognitivně behaviorální terapie v praxi. Pro terapeuty, studenty a poučené laiky. Praha: Portál.
Timuľák, L. (2014). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 23

AB
C
D
E
FX
82,6 %
8,7 %
8,7 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: