Sep 23, 2020   10:03 p.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus BSPP70021 - Developmental and Training Programmes (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP70021
Course unit title:
Developmental and Training Programmes
Planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
LABÁTH, V. -- ONDRUŠEK, D. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom . Bratislava: PDCS. Partners for Democratic Change International, 2007.
LABÁTH, V. -- SMIK, J. Expoprogram – Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou. Bratislava: Psychodiagnostika s.r.o., 1991.
VODÁK, J. -- KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007.
MARTIN, A. -- FRANC, D. -- ZOUNKOVÁ, D. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 p. ISBN 80-247-1457-8.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 66

A
B
C
DEFX
90,9 %
4,5 %
4,6 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: