19. 9. 2020  2:36      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY2007 - Developmental and Training Programmes (FPS - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code: MPSY2007
Course unit title:
Developmental and Training Programmes
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
LABÁTH, V. -- ONDRUŠEK, D. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom . Bratislava: PDCS. Partners for Democratic Change International, 2007.
ONDRUŠEK, D. -- HIPŠ, J. -- POTOČKOVÁ, D. Výchova k tolerancii hrou. Bratislava: PDCS. Partners for Democratic Change International, 2007.
VODÁK, J. -- KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2007. 212 p. ISBN 80-247-1904-7.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 p. ISBN 80-247-1457-8.
BEDNAŘÍK, A. Tréning hrou.  [online]. 1998. URL: http://www.pdcs.sk/sk/publikacie/trening-hrou.html#P.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 76

A
B
C
DE
FX
97,4 %
2,6 %0 %0 %0 %0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: