Sep 27, 2020   2:05 a.m.      Cyprián        
University information system

Course syllabus BSPP30328 - Social-Psychological Training (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP30328
Course unit title: Social-Psychological Training
Planned learning activities and teaching methods:
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
2
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
HERMOCHOVÁ, S. -- VAŇKOVÁ, J. Hry pro rozvoj skupinové spolupráce. Praha: Portál, 2014.
KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi. Praha: Grada, 2013.
VÝROST, J. -- SLAMĚNÍK, I. -- KOMÁRKOVÁ, R. Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně-psychologický výcvik. Praha: Grada, 2001.
ONDRUŠEK, D. -- LABÁTH, V. Tréning? Učenie zážitkom. Tréning. Bratislava: PDCS, 2007.
VIERS, D. Aktivity pro skupinovou psychoterapii. Praha: Portál, 2011.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 96

A
B
C
D
E
FX
75,0 %
15,6 %
5,2 %2,1 %
0 %
2,1 %
 
Name of lecturer(s):
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: