Jul 5, 2020   4:12 p.m.      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
University information system

Course syllabus MPSY1006 - School Psychology and School Psychologist (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
MPSY1006
Course unit title:
School Psychology and School Psychologist
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
FARRELL, P. Training of school psychologists: International perspectives. In: Školský psychológ pre 21.storočie. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Fakulta psychológie PEVŠ, 2012.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žákú. Prevence, šikanovaní, intolerance a násilí mezi dospívajícimi. 1.vyd. Praha: Portál, 2006.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. -- VALIHOROVÁ, G. Školská psychológia. Bratislava: Stimul, 2010.

Recommended:
Gajdošová, E. (2015). Školská psychológia a školský psychológ pre 21. storočie. 1. vyd. Žilina: Eurokódex.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 136

AB
C
D
E
FX
45,6 %
28,7 %
20,6 %
4,4 %0,7 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Last modification:
11. 11. 2019
Supervisor:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: