18. 9. 2020  8:52      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY7007 - Situations of burden (FPS - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
MPSY7007
Course unit title:
Situations of burden
Planned learning activities and teaching methods:
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
BRATSKÁ, M. Vieme riešiť záťažové situácie? . Bratislava: SPN, 1992.
BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca, 2001.
VÝROST, J. -- KOMÁRKOVÁ, R. -- SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná Sociální Psychologie III - Sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada, 2001.
KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 24

ABC
D
EFX
100,0 %0 %0 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Typ výstupu: