Feb 23, 2020   5:58 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus P1209 - The Law of Religions and Canon Law (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P1209
Course unit title: The Law of Religions and Canon Law
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 8 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 3
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
NĚMEC, D. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. 1st ed. Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 2006. 215 p. Právo. ISBN 80-7195-065-3.
NEMEC, M. Štát, cirkev a právo v rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi. 1st ed. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 87 p. ISBN 80-8078-047-1.
NEMEC, M. Vybrané kapitoly z cirkevného práva. Bratislava: Manz Bratislava: UK, 1997.
NEMEC, M. Základy kánonického práva. 2nd ed. Bratislava: Iura Edition, 2006. 249 p. Učebnice. ISBN 80-8078-130-3.
HRDINA, A I. Kanonické právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 367 p. ISBN 978-80-7380-152-6.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 598

ABCDEFX
22,6 %16,9 %23,9 %12,0 %24,4 %0,2 %
 
Name of lecturer(s): JUDr. Pavol Judiak, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 14. 11. 2019
Supervisor: JUDr. Pavol Judiak, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/14/2019.

Type of output: