Feb 26, 2020   7:39 p.m.      Viktor        
University information system

Course syllabus P1310 - The History of Private Law in Central Europe (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P1310
Course unit title: The History of Private Law in Central Europe
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 8 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
ADAMOVÁ, K. Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2001. 136 p. ISBN 80-7179-283-7.
ČÁDA, F. Vybrané prameny k právním dějinám středoevropským. 1. vyd. Brno: Čs. akad. Spolek Právník , 1931.
LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2nd ed. Bratislava: IURA EDITION, 2002. 626 p. ISBN 80-89047-48-3.
LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3rd ed. Bratislava: Heuréka, 2002. 287 p. ISBN 80-89122-00-0.
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. -- GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918-1992). 2nd ed. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2013. 411 p. ISBN 978-80-89447-99-2.
KOLÁRIK, J. Právne dejiny Slovenska. Žilina: Poradca podnikateľa, 2008. 162 p. ISBN 978-80-88931-79-9.
RAUSCHER, R. Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Bratislava: vl. náklad, 1934.
KOL, -. -- SCHELLE, K. Základy soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 295 p. ISBN 80-210-0581-5.
URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2nd ed. Praha: C. H. Beck, 2001. 131 p. ISBN 80-7179-504-6.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 202

ABCDEFX
20,3 %27,2 %23,8 %14,4 %12,9 %1,4 %
 
Name of lecturer(s): JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 14. 11. 2019
Supervisor: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/14/2019.

Type of output: