Feb 23, 2020   5:30 p.m.      Roman, Romana        
University information system

Course syllabus P1107 - The History of State and Law of the Slovak Republic and of the Czech Regions II. (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P1107
Course unit title: The History of State and Law of the Slovak Republic and of the Czech Regions II.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop1 hour weekly (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. -- GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918-1992). 2nd ed. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2013. 411 p. ISBN 978-80-89447-99-2.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- KOLÁRIK, J. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva a prameňov práva. 2nd ed. Bratislava: PRF UK, Vydavateľské oddelenie, 2010. 413 p. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-291-0.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Právní dějiny na území Slovenska. 1st ed. Ostrava: Key Publishing, 2007. 450 p. Právo. ISBN 978-80-87071-43-4.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Stát a právo v letech 1848 1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2007. ISBN 978-80-969332-9-7.
MOSNÝ, P. Dejiny štátu a práva na Slovensku po r. 1918. Košice: UPJŠ, 1997.
MOSNÝ, P. -- LACLAVÍKOVÁ, M. History of state and law on the territory of Slovakia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 93 p. Schola et ius. ISBN 978-80-7380-221-9.
HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945 I. diel. 1st ed. Banská Bystrica: PraF UMB, 270 p. ISBN 80-8055-529-X.
ŠVECOVÁ, A. -- GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 267 p. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-161-8.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 1071

ABCDEFX
19,4 %18,5 %18,5 %12,0 %29,1 %2,5 %
 
Name of lecturer(s): doc. JUDr. Jiří Bílý, Eqm., PhD. (examiner, instructor, lecturer)
JUDr. Eduard Kačík, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (examiner, instructor, lecturer)
JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
JUDr. Monika Vranková, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 14. 11. 2019
Supervisor: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/14/2019.

Type of output: