Oct 24, 2020   8:23 p.m.      Kvetoslava        
University information system

Course syllabus P5366 - Real Estate Clinic (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code:
P5366
Course unit title: Real Estate Clinic
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
4 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly (on-site method)

Credits allocated:
2
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Čapo, M. – Kupujeme/predávame nehnuteľnosť, Vydavateľstvo: Roberts & Boyd, ISBN: 9788097054700, rok vydania: 2010
Dulaková, D. - Dulak, A. – Jurčová, M.: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva. S komentárom, 2. vydanie, C. H. Beck, 2013
Dulaková, D. – Fekete, I. - Dulak, A. a kol. - Zmluvy o prenechaní veci na užívanie (nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová zmluva). S komentárom, C. H. Beck, 2012
Dulaková, D. – Fekete, I. – Križan, M.: Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva, C. H. Beck, 2014
Glos, M. a kol. – Realitná príručka, praktický pomocník pre vlastníkov, kupujúcich, predávajúcich a nájomcov nehnuteľností, Vydavateľstvo: MGM & Partners, 2012 ISBN: 9788097092511
Ján Lazar a kolektív: Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok, vydavateľstvo IURIS LIBRI, s.r.o., 2014

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 75

ABCD
E
FX
98,7 %
0 %
1,3 %
0 %0 %0 %
 
Name of lecturer(s):
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
8. 9. 2020
Supervisor:
doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/08/2020.

Type of output: