Aug 8, 2020   0:14 a.m.      Oskar        
University information system

Course syllabus P5204 - Revisions Courses - Labour Law (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code:
P5204
Course unit title:
Revisions Courses - Labour Law
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 8 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SCHRONK, R. -- BARANCOVA, H. Pracovné právo. Bratislava: Sprint dva, 2018. 578 p.
THURZOVÁ, M. Repetitórium z pracovného práva. Bratislava: IURIS Libri, 2014. 160 p.

Recommended:
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov
zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskroších právnych predpisov

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 288

ABC
D
E
FX
28,1 %
13,2 %
21,9 %
8,3 %
27,1 %
1,4 %
 
Name of lecturer(s):
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (person responsible for course)
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
14. 11. 2019
Supervisor:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/14/2019.

Type of output: