Feb 26, 2020   7:18 p.m.      Viktor        
University information system

Course syllabus P2312 - Sociology for Lawyers (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P2312
Course unit title: Sociology for Lawyers
Planned learning activities and teaching methods:
workshop2 hours weekly / 8 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 p. Studijní texty. ISBN 80-86429-52-0.
ŠUSTER, J. Etnické a národnostné konflikty ako zdroj nestability v medzinárodných vzťahoch v 90. rokoch. Diploma thesis. PEVŠ, 2009. 70 p.
HIRNER, A. Identifikácia sociability ako veličiny. Sociológia, 1, č. 2 – 3, s. 154 – 170. Bratislava: Academic Electronic Press, 1969.
BYSTŘICKÝ, J. -- MUCHA, I. -- ROZEHNAL, A. -- AIMOVÁ, I. Média, komunikace a kultura. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 94 p. ISBN 80-7380-117-5.
SCHENK, J. Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii http://stella.uniba.sk/texty/JS_modelovanie_sociologia.pdf. Bratislava : Stimul, 2011. 163 p.
WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. 1st ed. Praha: Oikoymenh, 1998. 354 p. ISBN 80-86005-48-8.
KOŠTA , J. Sociológia. Bratislava: Ekonóm , 2004. ISBN 80-225-1819-0.
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1st ed. Praha: Portál, 2001. 285 p. ISBN 80-7178-535-0.
PŘÍBÁŇ, J. Sociologie práva. 1st ed. Praha: Slon, 2001. 199 p. ISBN 80-85850-18-4.
VEČEŘA, M. -- URBANOVÁ, M. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 p. ISBN 80-86898-72-5.
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. 1st ed. Praha: Portál, 2003. 232 p. ISBN 80-7178-749-3.
KELLER, J. Úvod do sociologie. 5th ed. Praha: Slon, 2006. 204 p. Studijní texty. 2. svazek. ISBN 80-86429-39-3.
BAKOŠOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, N. Základy sociológie práva. 1st ed. Bratislava: PRAF UK, 2003. 224 p. ISBN 80-7160-177-2.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 309

ABCDEFX
30,4 %16,2 %23,3 %15,2 %14,9 %0 %
 
Name of lecturer(s): doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (person responsible for course)
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 14. 11. 2019
Supervisor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/14/2019.

Type of output: