Dec 8, 2019   3:13 a.m.      Marína        
University information system

Course syllabus P2312 - Sociology for Lawyers (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: P2312
Course unit title: Sociology for Lawyers
Planned learning activities and teaching methods:
workshop2 hours weekly / 8 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 p. Studijní texty. ISBN 80-86429-52-0.
ŠUSTER, J. Etnické a národnostné konflikty ako zdroj nestability v medzinárodných vzťahoch v 90. rokoch. Diploma thesis. PEVŠ, 2009. 70 p.
HIRNER, A. Identifikácia sociability ako veličiny. Sociológia, 1, č. 2 – 3, s. 154 – 170. Bratislava: Academic Electronic Press, 1969.
BYSTŘICKÝ, J. -- MUCHA, I. -- ROZEHNAL, A. -- AIMOVÁ, I. Média, komunikace a kultura. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 94 p. ISBN 80-7380-117-5.
SCHENK, J. Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii http://stella.uniba.sk/texty/JS_modelovanie_sociologia.pdf. Bratislava : Stimul, 2011. 163 p.
WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. 1st ed. Praha: Oikoymenh, 1998. 354 p. ISBN 80-86005-48-8.
KOŠTA , J. Sociológia. Bratislava: Ekonóm , 2004. ISBN 80-225-1819-0.
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1st ed. Praha: Portál, 2001. 285 p. ISBN 80-7178-535-0.
PŘÍBÁŇ, J. Sociologie práva. 1st ed. Praha: Slon, 2001. 199 p. ISBN 80-85850-18-4.
VEČEŘA, M. -- URBANOVÁ, M. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 p. ISBN 80-86898-72-5.
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. 1st ed. Praha: Portál, 2003. 232 p. ISBN 80-7178-749-3.
KELLER, J. Úvod do sociologie. 5th ed. Praha: Slon, 2006. 204 p. Studijní texty. 2. svazek. ISBN 80-86429-39-3.
BAKOŠOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, N. Základy sociológie práva. 1st ed. Bratislava: PRAF UK, 2003. 224 p. ISBN 80-7160-177-2.

 
Language of instruction: Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 309

ABCDEFX
30,4 %16,2 %23,3 %15,2 %14,9 %0 %
 
Name of lecturer(s): doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (person responsible for course)
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. JUDr. Július Kováč, CSc. (examiner)
JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 14. 11. 2019
Supervisor: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/14/2019.

Type of output: