Apr 6, 2020   2:02 p.m.      Irena        
University information system

Course syllabus BSPP20215 - Psychology of Creativity (FPS - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP20215
Course unit title: Psychology of Creativity
Planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
JURČOVÁ, M. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris, 2009.
LENNON, K. -- DACEY, J. Kreativita. Praha: Grada Publishing, 2000.
SZOBIOVÁ, E. -- FICHNOVÁ, K. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Praha: Portál, 2007.
LOKŠA, J. -- LOKŠOVÁ, I. Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003.
SZOBIOVÁ, E. Creativity - unravelling the mystery. Prague: Wolters Kluwer, sro. , 2014. 296 p. ISBN 978-80-7478-564-1.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 191

ABCDEFX
10,5 %17,3 %22,5 %23,0 %24,1 %2,6 %
 
Name of lecturer(s): doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 11. 11. 2019
Supervisor: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/11/2019.

Type of output: