28. 9. 2020  3:44      Václav        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BMMM10004 - Marketing Management (FM - WS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code: BMMM10004
Course unit title:
Marketing Management
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
LESÁKOVÁ, D A K. Strategický marketing. Bratislava: SPRINT, 2007. 354 p. ISBN 80-89085-92-7.
KOTLER, P. -- KELLER, K L. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.
BOUČKOVÁ, J. Marketing. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 p. ISBN 80-7179-577-1.
HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2000.
HORÁKOVÁ, I. -- STEJSKALOVÁ, D. -- ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace. 2nd ed. Praha: Management Press, 2008. 254 p. ISBN 80-7261-178-2.
MEFFERT, H. Marketing management. Praha: Grada Publishing , 1996.
doplnkové prednáškové materiály učiteľa
kolektív: Marketing manažment II. Ako v súčasnom trhovom prostredí postupovať. Bratislava: 228 s.r.o. 2007, ISBN 978-80969856-1-6. Kapitoly 4,5.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 699

A
B
CD
E
FX
30,6 %
18,9 %19,0 %
12,7 %
17,3 %
1,5 %
 
Name of lecturer(s):
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
25. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Ján Lukáš on 11/25/2019.

Typ výstupu: