5. 8. 2020  12:51      Hortenzia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BMMM20237 - Media Project V. (FM - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code: BMMM20237
Course unit title:
Media Project V.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly / 36 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated: 4
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SZOMOLÁNYI, A. Kamera! - Běží..., aneb, Několik moudrostí, jak tvořit pohyblivý obraz. 1st ed. Bratislava: Citadella, 2016. 182 p. ISBN 978-80-8182-050-2.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 53

A
B
C
D
E
FX
84,9 %3,8 %11,3 %0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s): doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. (person responsible for course)
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
19. 2. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 02/19/2020.

Typ výstupu: