18. 9. 2020  10:55      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BMMM10019 - Media Research. Marketing Research. (FM - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BMMM10019
Course unit title: Media Research. Marketing Research.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
ČERNÍK, V., VICENÍK, J. 2011. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava : IRIS, 2011. 386 s. ISBN 9788089256792.
KOZEL, R. a kol. 2006. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, a,s., 2006. 277 s. ISBN 978-80-247-0966-X.
RICHTEROVÁ, K a kol. 2013. Úvod do výskumu trhu. Bratislava : Sprint 2 s. r. o., 2013. 315 s. ISBN 978-80-89393-95-4.
TAHAL, R. a kol. Marketingový výskum. Postupy, metody, trendy. Praha : Grada Publishing, a,s., 2017. 261 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 549

ABCDE
FX
56,6 %14,2 %
10,4 %
8,9 %
8,2 %
1,7 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
PhDr. Richard Keklak, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
18. 12. 2019
Supervisor:


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Typ výstupu: