Jul 10, 2020   4:05 a.m.      Amália        
University information system

Course syllabus BMMD10011 - Psychology of Media (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BMMD10011
Course unit title:
Psychology of Media
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
4
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
HRADISKÁ, E. -- BREČKA, S. -- VYBÍRAL, Z. Psychológia médií. Bratislava: Eurokódex, 2009. 416 p. ISBN 978-80-89447-12-1.
HRADISKÁ, E. Vplyv médií. In: KOLLÁRIK, T. a kol.: Sociálna psychológia (s. 480 - 495). Bratislava: UK, 2004.
HRADISKÁ, E. Osobnosť novinára – psychologické aspekty. Bratislava: UK, 1993.
SLAMĚNÍK, I. Člověk a media: Psychologie masové komunikace. In: VÝROST, J. a kol.: Aplikovaná sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 1136

A
B
CD
E
FX
23,5 %
22,5 %
27,7 %
12,9 %6,0 %7,4 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (person responsible for course)
PhDr. Richard Keklak, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
30. 3. 2020
Supervisor: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 03/30/2020.

Type of output: