Sep 20, 2020   2:33 p.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BEEX20234 - Economic Policy (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BEEX20234
Course unit title:
Economic Policy
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
4 hours weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 6
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VINCÚR, P A K. Teória a prax hospodárskej politiky. 2nd ed. Bratislava: SPRINT, 2007. 432 p. ISBN 80-89085-80-4.
SLANÝ, A A K. Makroekonomická analýza a hospodářska politika. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2003. 375 p. ISBN 80-7179-738-3.
TOMEŠ, Z A K. Hospodářska politika. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2008. 262 p. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7400-002-7.
KUBÍČEK, J A K. Hospodářská politika. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 302 p. ISBN 80-86898-99-7.
ŽÁK, M. Hospodářska politika. 1st ed. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2006. 210 p. ISBN 80-86730-04-2.
KLOUDOVÁ, J. Evropská unie. Historie a současnost ekonomického prostředí. Zlín: Vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007.
SADKA, E. Economic Policy in the International Economy. Massachusetts: Harvard University, 2003.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 630

A
B
CD
E
FX
20,6 %
18,4 %
25,1 %
16,7 %
17,8 %
1,4 %
 
Name of lecturer(s):
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
prof. Ing. Kajetana Hontyová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Ing. Stanislava Veselovská, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
18. 12. 2019
Supervisor:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Type of output: