Sep 27, 2020   3:50 a.m.      Cyprián        
University information system

Course syllabus BEEX10016 - Management (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Course unit code:
BEEX10016
Course unit title: Management
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
seminar
2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated: 6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VÁGNER, I. Systém managementu. 2. přep. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2007.
DĚDINA, J. -- FORT, J. -- KOL, -. Management 3 – Manažérské rozhodování. Praha : VŠE, 2002.
HRŮZOVÁ, H. Manažérské rozhodování. Praha: VŠE, 2004.
DĚDINA, J. Teorie a praxe světového managementu. In: Politická ekonomie, roč. L, č. 6. -: Politická ekonomie, 2002. 878 p.
SRPOVÁ, J. -- DĚDINA, J. -- KOL, -. Sbírka příkladu a případových studií z managementu. Praha: VŠE, 2005.
MAJTÁN, M. -- JAMNICKÝ, P. -- JANKELOVÁ, N. -- MARHEFKOVÁ, M. -- NAGYOVÁ, L. -- SZABO, Ľ. -- THOMASOVÁ, E. Manažment. 1st ed. Bratislava: Ekonóm, 2003. 136 p. ISBN 80-225-1746-1.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 1638

A
B
C
D
E
FX
16,9 %
15,3 %
20,6 %
20,5 %
23,6 %
3,1 %
 
Name of lecturer(s):
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 18. 12. 2019
Supervisor: doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Type of output: