Mar 28, 2020   10:15 a.m.      Soňa        
University information system

Course syllabus BEEX10028 - Small and Medium-Size Enterprises (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Economics and Business
Course unit code: BEEX10028
Course unit title: Small and Medium-Size Enterprises
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 20 hours per semester of study (on-site method)
seminar2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2004.
FOTR, J. -- DĚDINA, J. -- HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3rd ed. Praha: EKOPRESS, 2003. 250 p. ISBN 80-86119-69-6.
BUJNOVÁ, D. -- CHODASOVÁ, A. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001.
MURA, L. -- DOBAI KORCSMÁROS, E. -- RÓZSA, Z. -- SERES HUSZÁRIK, E. -- MACHOVÁ, R. Obchodné podnikanie : vedecká monografia. 1st ed. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 151 p. ISBN 978-80-8122-041-8.

Recommended:
DĚDINA, J. Základy maloochodního podnikání. In: Politická ekonomie. č. 4. -: Politická ekonomie, 1996.
BUJNOVÁ, D. Podnikanie v malých a stredných podnikoch – praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2001.
Zákony – Občiansky zákonník, Živnostenský zákon, Nová daňová sústava a i.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 549

ABCDEFX
31,0 %21,3 %24,0 %13,3 %10,0 %0,4 %
 
Name of lecturer(s): doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 18. 12. 2019
Supervisor: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Type of output: