Sep 20, 2020   1:13 p.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BEEX20299 - Small and Medium-Size Enterprises (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BEEX20299
Course unit title:
Small and Medium-Size Enterprises
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
seminar
2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2004.
FOTR, J. -- DĚDINA, J. -- HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3rd ed. Praha: EKOPRESS, 2003. 250 p. ISBN 80-86119-69-6.
DĚDINA, J. Základy maloochodního podnikání. In: Politická ekonomie. č. 4. -: Politická ekonomie, 1996.
SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. Ako financovať malé a stredné podniky. 1st ed. Bratislava: Iura edition, 2011. 228 p. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-413-3.
MURA, L. Úvod do podnikania - Bevezetés a vállalkozásba - Introduction to entrepreneurship. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2012. 200 p. ISBN 978-80-812-2049-4.
MURA, L. Základy rodinného podnikania : elektronické skriptá.  [online]. 2013. URL: http://ISBN 9788081220784.
MURA, L. -- NOVOTNÝ, J. Kapitoly z malého a stredného podnikania. Komárno: Komárno, 2014. 225 p. ISBN 978-80-971-7029-5.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 653

A
B
C
D
E
FX
15,5 %
19,0 %
31,9 %
18,5 %
15,0 %0,1 %
 
Name of lecturer(s):
Ing. Ivan Brezina, PhD. (instructor)
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. (person responsible for course)
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
18. 12. 2019
Supervisor:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Type of output: