Sep 20, 2020   2:03 p.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BEEX10240 - Managerial Decision Making (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Czech          Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BEEX10240
Course unit title:
Managerial Decision Making
Planned learning activities and teaching methods:
lecture4 hours weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SZABO, Ľ. Podnikateľské rozhodovanie. 2nd ed. Bratislava: EKONÓM, 2004. 148 p. ISBN 80-225-1837-9.
DEDINA, J. -- HRUZOVÁ, H. -- FOTR, J. Manažérské rozhodování. Praha: Ekopress , 2000.
DUBOVICKÁ, L. -- SZABO, Ľ. -- VARCHOLOVÁ, T. Manažment rizika. Bratislava: Ekonóm, 2005.
BREZINA, I. Kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní : vysokoškolské skriptá. Bratislava: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania, 2018. 101 p. ISBN 978-80-89453-54-2.
PEKÁR, J. -- BREZINA, I. -- IVANIČOVÁ, Z. Operačná analýza. Bratislava: Iura Edition, 2007. 243 p. ISBN 978-80-8078-176-7.
BREZINA, I. -- IVANIČOVÁ, Z. -- PEKÁR, J. Operačná analýza. 1st ed. Bratislava: IURA EDITION, 2008. 243 p. Ekonómia. ISBN 80-8078-176-7.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 839

ABCDEFX
20,3 %
19,1 %17,9 %
16,9 %
24,9 %
0,9 %
 
Name of lecturer(s):
Ing. Ivan Brezina, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
18. 12. 2019
Supervisor:


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Type of output: