Sep 21, 2020   10:41 a.m.      Matúš        
University information system

Course syllabus BEEX80348 - The application of international taxation (FEP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Course unit code: BEEX80348
Course unit title:
The application of international taxation
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 16 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SCHULTZOVÁ, A A K. Daňovníctvo. 1st ed. Bratislava: Súvaha, 2004. 331 p. ISBN 80-88727-77-4.
HARUMOVÁ, A. -- KUBÁTOVÁ, K. Dane podnikateľských subjektov. 1st ed. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2006. 296 p. ISBN 80-88931-55-X.
HARUMOVÁ, A. -- KUBÁTOVÁ, K. Dane podnikateľských subjektov. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2006. ISBN 978-80-88931-55-X.
HARUMOVÁ, A. Dane v teórii a praxi. 1st ed. Bratislava: Iura Edition, 2002. 240 p. Ekonómia. ISBN 80-89047-39-4.
HARUMOVÁ, A. Vplyv zavedenia rovnej dane v SR na daňové príjmy štátu. 2006. ISBN 978-80-245-1032-4.
KUBÁTOVÁ, K. Daně v zemích EU.2006.
KUBÁTOVÁ, K. Korporativní daň v Evropské unii : je harmonizace možná?. 2007. ISBN 80-969332-8-0.
KUBÁTOVÁ, K. Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 151 p. ISBN 978-80-7357-979-1.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 0

 
Name of lecturer(s): prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
18. 12. 2019
Supervisor:
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Type of output: