Sep 20, 2020   5:43 a.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BMMG10206 - History of Art 4 (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Massmedia
Course unit code:
BMMG10206
Course unit title:
History of Art 4
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated:
3
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha : Academia, 1997 MRÁZ, B.: Dějiny výtvarné kultúry 3, 4 Praha : Idea, 2002 TURNER, J. (ed.): The Dictionary of Art. Oxford University Press, 2003 GERŽOVÁ, J. (ed.): Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : PROFIL, 1999
Odporúčaná literatúra: KOCH,W.: Evropská architektúra. Encyklopedie evropské architektúry od antiky po současnosť. Nakladatelství Universum, 2008 GOMBRICH, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo : Mladá Fronta, 2001 EISENMAN, S. F.: Nineteenth Century Art. A Critical History. London : Thames&Hudson, 2002 ROSENBLUM, R. – JANSON, H. W.: 19th Century Art. New York, 1984 RUHBERG, K.— SCHNECKENBURGER, M. — FRICKEOVÁ, CH. — HONNEF, K.: Umění 20. století. Praha : Slovart /Taschen, 2004 FORSTER, H.– KRAUSSOVÁ, R. – BOIS, Y-A.: Umění po roce 1900. Praha : Slovart, 2007 LUCIE-SMITH, E.: Artoday. Praha : Slovart, 1996 THOMASOVÁ, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava : Pallas, 1994 HAAS, F.: Dejiny modernej architektúry. Bratislava, 1969 GÖSSEL, P. – LEUTHÄUSEROVÁ, G.: Architektura 20. století. Taschen, 2006 PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, A.: Slovenské výtvarné umenie obdobia národného obrodenia. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966 ABELOVSKÝ, J.— BAJCÚROVÁ, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava : Slovart, 1997 RUSINOVÁ, Z. (ed.): 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : SNG, 2000 DULLA, M. — MORAVČÍKOVÁ, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2006

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 59

ABCD
E
FX
10,2 %
11,9 %
15,3 %
22,0 %
28,8 %
11,8 %
 
Name of lecturer(s):
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (person responsible for course)
Mgr. Barbora Tribulová (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 18. 12. 2019
Supervisor:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Last modification made by Ján Lukáš on 12/18/2019.

Type of output: