Feb 26, 2020   9:08 p.m.      Viktor        
University information system

Course syllabus BPPX10206 - Current Problems of the Theory and History of Law (FP - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: BPPX10206
Course unit title: Current Problems of the Theory and History of Law
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 16 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated: 6
Recommended semester/trimester: 2
 
Level of study: 3.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- KOLÁRIK, J. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva a prameňov práva. 2nd ed. Bratislava: PRF UK, Vydavateľské oddelenie, 2010. 413 p. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-291-0.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- VESELÁ, R. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 12 p. ISBN 80-210-4182-X.
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. Právne dejiny Slovenska : (pracovné zošity). 1st ed. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2006. 84 p. ISBN 80-7160-204-3.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. -- VESELÁ, R. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. 2007. ISBN 978-80-87071-12-0.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, Poradca podnikateľa, 2007. ISBN 978-80-969332-9-7.
VEČEŘA, M. Europeizace práva a její právně teoretický kontext. 2007. 6 p. ISBN 978-80-87071-12-0.
VEČEŘA, M. -- MACHALOVÁ, T. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu : výklad základních pojmů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 227 p. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Řada teoretická. ISBN 978-80-210-5171-3.
VEČEŘA, M. Globalizace práva jako právní proces. 2008. 8 p. ISBN 80-244-1906-0.
VEČEŘA, M. Pojem práva a přístupy právního pluralismu. 2007. 12 p. ISBN 978-80-8095-024-8.
VEČEŘA, M. -- GERLOCH, A. -- SCHLOSSER, H. -- BERAN, K. -- RUDENKO, S. Teória práva. 3rd ed. Bratislava: Eurokódex, 2009. 344 p. ISBN 978-80-89447-04-6.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 66

ABCDEFX
89,4 %9,1 %1,5 %0 %0 %0 %
 
Name of lecturer(s): prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D. (examiner, instructor, person responsible for course)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification: 7. 11. 2019
Supervisor: prof. JUDr. Miloš Večeřa, Ph.D.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/07/2019.

Type of output: