Sep 23, 2020   3:01 a.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus BPPX20407 - Family Law (FP - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code:
BPPX20407
Course unit title: Family Law
Planned learning activities and teaching methods:

Credits allocated: 6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine : komentár. 1st ed. Praha: C.H. Beck, 2011. 640 p. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-7400-359-2.
PAVELKOVÁ, B. Maloletí v slovenskom rodinnom práve. [Žilina]: [Vydané v spolupráci s] Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 112 p. Eurokódex. ISBN 978-80-89363-34-6.
CIRÁK, J. -- PAVELKOVÁ, B. -- ŠTEVČEK, M. Rodinné právo. 2nd ed. Šamorín: Heuréka, 2008. 216 p. Učebnice. ISBN 978-80-89122-47-9.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 40

A
B
C
D
E
FX
62,5 %7,5 %
25,0 %
5,0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s): doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
7. 11. 2019
Supervisor:
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/07/2019.

Type of output: