Feb 26, 2020   7:54 p.m.      Viktor        
University information system

Course syllabus BPPX20212 - Legal Systems of the World (Legal System from a Global Perspective) (FP - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code: BPPX20212
Course unit title: Legal Systems of the World (Legal System from a Global Perspective)
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 16 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated: 6
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study: 3.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
HRUŠKOVIČ, I. Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava: PF UK , 1997.
ŠTEFANOVIČ, M. -- KÁLESNÁ, K. -- HRUŠKOVIČ, I. Svetové právne systémy. Bratislava: PF UK , 1996.
SORBY, K. Arabi, islám a výzvy modernej doby. 1st ed. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. 234 p. ISBN 978-80-8095-009-5.
LYSÝ, J. Dejiny politického myslenia (staroveký Blízky Východ, antika, Čína, India, Islam). Bratislava: UK, 2006.
NOVOTNÝ, A. Teorie a praxe mezinárodních vztahů. 3rd ed. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2011. 480 p. ISBN 978-80-89447-37-4.
JEŽKOVÁ, R. Štefanovič, M.: Svetové právne systémy : (právna komparatistika).2007.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 38

ABCDEFX
86,8 %13,2 %0 %0 %0 %0 %
 
Name of lecturer(s): JUDr. Andrea Erdösová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. (examiner, instructor)
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (person responsible for course)
Last modification: 7. 11. 2019
Supervisor: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/07/2019.

Type of output: