Sep 18, 2020   6:23 p.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus BPPX20901 - Basics of Pedagogy for/of Institutions of Higher Education (FP - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code:
BPPX20901
Course unit title:
Basics of Pedagogy for/of Institutions of Higher Education
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
4 hours weekly / 16 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
3.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
Predmet pedagogiky, jej základné kategórie. Vzťah pedagogiky k iným vedám. Miesto a úlohy vysokoškolskej pedagogiky v systému. pedagogických vied. Funkcie výchovy v rozvoji osobnosti študenta. Cieľ a obsah výchovy a vzdelávania na vysokej škole a jeho konkretizácia. Podstata a charakteristika vyučovacieho procesu. Spoločenské a teoretické základy vyučovacieho procesu. Princípy vyučovacieho procesu. Organizačné formy, metódy a prostriedky vyučovania na vysokej škole. Modernizácia vyučovania. Riadenie samostatnej práce študentov učiteľom. Skúšania a hodnotenie študentov. Osobnosť vysokoškolského učiteľa.
 
Recommended or required reading:
Basic:
PETTY, G. Moderní vyučovaní. Portál : Praha, 2004. 380 p.
MAFFOVA, I. -- PLESCHOVÁ, G. Ako kvalitne učiť. Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov. Bratislava: Asociácia doktorandov Slovenska, 2007.
PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS , 1997.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál , 2002.
ŠVEC, Š. Metodológia vied o výchove. Bratislava : IRIS, 1998.
TUREK, I. Základy didaktiky vysokej školy. Bratislava : STU , 2006.
TUREK, I. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania . Bratislava: MC, 1997.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 78

AB
C
D
E
FX
60,3 %
24,4 %
12,8 %
2,5 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
7. 11. 2019
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 11/07/2019.

Type of output: