Sep 27, 2020   5:26 p.m.      Cyprián        
University information system

Course syllabus P2103 - Labour Law I. (FP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
P2103
Course unit title: Labour Law I.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 16 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
2nd year, 3rd semester Bc.
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
written test, oral exam
 
Learning outcomes of the course unit:
The student will gain knowledge relating to labour relations and to respective labour law concepts. They will be able to interpret and apply labour law legislation correctly in practice.
 
Course contents:
1. General questions of labour law (labour law as such, its object, system, principles, sources and ratione, historical development, internnational and european labour law, transfer of undertakings etc.)
2. Individual labour law (basic labour law relations, termination of employment contract etc. )
 
Recommended or required reading:
Basic:
BARANCOVÁ, H. -- SCHRONK, R. Pracovné právo. Bratislava: Sprint dva, 2012. 677 p. Juristika. ISBN 978-80-89393-82-4.

Recommended:
BARANCOVÁ, H. -- FREUND, M. -- MATLÁK, J. -- TKÁČ, V. -- HODÁLOVÁ, I. -- MATLÁKOVÁ, S. -- NOVÁKOVÁ, M. -- OLŠOVSKÁ, A. -- SVITANOVÁ, K. -- TONHAUSER, P. Prípadové štúdie z pracovného práva. Bratislava: Iura Edition, 2006. 154 p. ISBN 80-8078-123-0.
BARANCOVÁ, H. Slovenské a európske pracovné právo. Žilina: Poradca podnikateľa, 2004. 992 p. ISBN 80-88931-32-0.
BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2010. 673 p. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-7400-172-7.
zákon č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov
zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

 
Language of instruction:
Czech, Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 1373

A
B
C
D
E
FX
19,7 %
14,9 %
23,7 %
15,5 %
21,4 %
4,8 %
 
Name of lecturer(s): prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (person responsible for course)
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
16. 4. 2020
Supervisor: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 04/16/2020.

Type of output: