Sep 23, 2020   2:01 a.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus P3311 - Real Estate Activities (FP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
P3311
Course unit title:
Real Estate Activities
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 4 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Čapo, M. – Kupujeme/predávame nehnuteľnosť, Vydavateľstvo: Roberts & Boyd, ISBN: 9788097054700, rok vydania: 2010
Dulaková, D. - Dulak, A. – Jurčová, M.: Zmluvy o prevode vlastníctva. Kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, darovacia zmluva. S komentárom, 2. vydanie, C. H. Beck, 2013
Dulaková, D. – Fekete, I. - Dulak, A. a kol. - Zmluvy o prenechaní veci na užívanie (nájomné zmluvy, zmluva o ubytovaní, zmluva o pôžičke a výpožičke a timesharingová zmluva). S komentárom, C. H. Beck, 2012
Glos, M. a kol. – Realitná príručka, praktický pomocník pre vlastníkov, kupujúcich, predávajúcich a nájomcov nehnuteľností, Vydavateľstvo: MGM & Partners, 2012 ISBN: 9788097092511
Ján Lazar a kolektív: Občianske právo hmotné, 1. a 2. zväzok, vydavateľstvo IURIS LIBRI, s.r.o., 2014

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 181

AB
C
D
E
FX
61,9 %
24,9 %
7,2 %
4,4 %1,6 %
0 %
 
Name of lecturer(s): doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 16. 4. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 04/16/2020.

Type of output: