29. 10. 2020  8:38      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BPPX10401 - Substantive Civil Law I. (FP - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BPPX10401
Course unit title: Substantive Civil Law I.
Planned learning activities and teaching methods:

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
HURDÍK, J. Institucionálni pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-379-3.
HURDÍK, J. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 131 p. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická. ISBN 80-210-3322-3.
HURDÍK, J. Právnické osoby. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 169 p. Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně / Řada Teoretická. ISBN 80-210-2278-7.
HURDÍK, J. -- LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 197 p. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. ISBN 978-80-210-5063-1.
HURDÍK, J. -- FIALA, J. -- SELUCKÁ, M. Tradice a inovace v občanském právu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 p. ISBN 978-80-210-4490-6.
CIRÁK, J. Európsky a národný rozmer kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012. p. 10--20. ISSN 1210-9123.
CIRÁK, J. -- KOL, -. -- FICOVÁ, S. Občianske právo. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2009.
LAZAR, J. Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Materiály z odbornej konferencie. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2008. 295 p. ISBN 978-80-89363-14-8.
FEKETE, I. -- FEKETEOVÁ, M. Občiansky zákonník : prehľadný komentár. Bratislava: Epos, 2012. 1314 p. ISBN 978-80-8057-972-2.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 59

A
B
C
D
E
FX
81,4 %
5,1 %
10,2 %
1,7 %
0 %
1,6 %
 
Name of lecturer(s): doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD. (examiner, lecturer, person responsible for course)
Last modification: 16. 4. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 04/16/2020.

Typ výstupu: