Sep 27, 2020   8:19 p.m.      Cyprián        
University information system

Course syllabus BPPX10403 - Civil Procedure (FP - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Law
Course unit code:
BPPX10403
Course unit title: Civil Procedure
Planned learning activities and teaching methods:

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: -- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
ŠTEVČEK, M. Civilné právo procesné. 3rd ed. Žilina: Eurokódex, 2014. 746 p. ISBN 978-80-8155-043-0.
SMYČKOVÁ, R. -- ZÁMOŽÍK, J. -- GEŠKOVÁ, K. Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík - Repetitórium civilného procesného práva. Bratislava: IURIS LIBRI, s.r.o., 2017. 231 p. ISBN 978-80-89635-31-3.
ŠTEVČEK, M. Števček, Ficová, Baricová, Mesiarkinová, Bajánková, Tomašovič . a kol. - Civilný sporový poriadok. Komentár. Bratislava: C.H. Beck, 2016. 1544 p. ISBN 978-80-7400-629-6.
SMYČKOVÁ, R. Smyčková, Števček, Marek Tomašovič, Kotrecová . a kol. - Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava: C.H. Beck, 2017. 1112 p. ISBN 978-80-89603-54-1.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 56

A
B
C
D
E
FX
75,0 %
21,4 %
3,6 %
0 %0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. (examiner, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
16. 4. 2020
Supervisor:
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 04/16/2020.

Type of output: