Oct 24, 2020   8:33 p.m.      Kvetoslava        
University information system

Course syllabus BPPX20405 - Commercial Law I. (FP - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BPPX20405
Course unit title:
Commercial Law I.
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 16 hours per semester of study (on-site method)
seminar
2 hours weekly (on-site method)

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
ŽITŇANSKÁ, L. -- OVEČKOVÁ, O. Obchodné právo - Obchodné spoločnosti, 2. doplnené a prepracovane vydanie. Bratislava: Iuris libri, 2013. ISBN 978-80-89635-05-4.
OVEČKOVÁ, O. -- VOZÁR, J. -- PATAKYOVÁ, M. -- MAJERÍKOVÁ, M. -- LACOVÁ, Ľ. -- ČERNEJOVÁ, A. -- ŽITŇANSKÁ, L. Obchodný zákonník : komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 817 p. ISBN 80-8078-027-7.
ŽITŇANSKÁ, L. Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. 1st ed. Bratislava: IURA EDITION, 2000. 218 p. ISBN 80-88715-84-9.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 52

A
B
C
DEFX
75,0 %
11,5 %
13,5 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M., PhD. (examiner)
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Last modification:
16. 4. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 04/16/2020.

Type of output: