Sep 23, 2020   2:17 a.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus BPPX20406 - Securities Law (FP - 2020/2021 - post-graduate studies)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Law
Course unit code:
BPPX20406
Course unit title:
Securities Law
Planned learning activities and teaching methods:

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
-- item not defined --
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
ŽITŇANSKÁ, L. -- OVEČKOVÁ, O. Obchodné právo - Obchodné spoločnosti, 2. doplnené a prepracovane vydanie. Bratislava: Iuris libri, 2013. ISBN 978-80-89635-05-4.
PATAKYOVÁ, M. Obchodný zákonník, komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2010.
KOTÁSEK, J. -- POKORNÁ, J. -- RABAN, P A K. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2005. 762 p. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-855-X.
CIRÁK, J. -- ŠMERINGAI, P. Zmenky v praxi a podnikaní. [S.I.]: Petrus, 1999. 164 p. ISBN 80-85692-02-3.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 41

A
B
C
D
EFX
85,4 %2,4 %12,2 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (examiner, lecturer)
Last modification: 16. 4. 2020
Supervisor: prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 04/16/2020.

Type of output: