Oct 1, 2020   8:17 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP60002 - Educational psychology in biodromal context (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code: BSPP60002
Course unit title: Educational psychology in biodromal context
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
GRÁC, J. Kapitoly edukačnej psychológie. Teória a aplikácie. Trnava: Veda, SAV, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Bratislava: Stimul, 2004.
MACHALOVÁ, M. Biodromálna psychológia. Brno: Institut mezioborových studií, 2010.
RUISEL, I. Základy psychologie inteligence. Praha: Portál, 2005.
MUŽÍK, J. Androdidaktika. Praha: PASPI Publishing, 2004.
BLATNÝ, M. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2017.
ZELINA, M. Psychedukácia. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, VŠ DTI, 2018.
SANTROCK, J W. Educational Psychology. New York: McGraw-Hill International Edition, 2011.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 141

A
B
CD
E
FX
14,2 %
19,1 %
33,3 %21,3 %9,9 %2,2 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: