Oct 1, 2020   9:28 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP60003 - Methodology of Psychological Research (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Psychology
Course unit code: BSPP60003
Course unit title:
Methodology of Psychological Research
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
seminar1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
GOODWIN, J. Research in Psychology. NY: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
RITOMSKÝ, A. Metódy psychologického výskumu: kvantitatívna analýza dát. Bratislava: MSSR, 2002.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: UK Karolinum, 2002.
RITOMSKÝ, A. Metodologické a metodické otázky kvantitatívneho výskumu. Bratislava: Iris, 2015.
RITOMSKÝ, A. Metodológia projektovania psychologického výskumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016.

 
Language of instruction:
Slovak, English
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 141

A
BC
D
EFX
67,4 %24,1 %6,4 %
2,1 %
0 %0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: