Sep 30, 2020   11:38 p.m.      Jarolím        
University information system

Course syllabus BSPP10112 - Counselling Psychology (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BSPP10112
Course unit title:
Counselling Psychology
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
6
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
DRYDEN, W. (2008) Poradenství. Stručný přehled. Praha: Portál.
KOŠČO, J. (1987) Poradenská psychológia. Bratislava: SPN.
MERRY, T. (2004) Naučte sa byť poradcom. Bratislava: Ikar.
PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada Publ.
SMITKOVÁ, H. a kol. (2014) Kapitoly z poradenskej psychológie. Bratislava: UK.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 457

A
B
C
D
E
FX
23,2 %
33,5 %
27,4 %
9,6 %5,5 %
0,8 %
 
Name of lecturer(s):
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
Mgr. Erik Radnóti, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: