Sep 30, 2020   11:03 p.m.      Jarolím        
University information system

Course syllabus BSPP20212 - Psychology of Workplace Safety (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty:
Course unit code:
BSPP20212
Course unit title:
Psychology of Workplace Safety
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)
workshop2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
PERICHTOVÁ, B. -- KORDOŠOVÁ, M. Súčasný stav výchovy a vzdelávania BOZP. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny, 2005.
PERICHTOVÁ, B. Psychológia práce. Košice: TU, 2000.

Recommended:
Inštitút pre výskum práce a rodiny. 2006. Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce - 1.časť. Rodina a práca. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.
Inštitút pre výskum práce a rodiny. 2006. Pravidlá dobrej praxe: Rodová rovnosť na pracovisku. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 93

A
B
C
DE
FX
71,0 %
4,3 %
5,4 %9,7 %9,6 %0 %
 
Name of lecturer(s):
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (examiner, instructor, lecturer)
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: